תקנון הפרטיות

1. מדיניות פרטיות זו חלה על המידע והנתונים שתמסור לאתר roymiz.com, לרבות במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים ו/או המפורסמים בו על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן על מידע שנאסף על אודות הגולשים בזמן הגלישה באתר (להלן יחד “המידע האישי”). “מידע אישי” פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, מספר טלפון או פרטי קשר אחרים.

2.  בשימושך באתר הנך נותן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, ובכלל זה, לכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בה. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תגלוש לאתר ואל תעשה שימוש באתר ובשירותיו.

3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של roymiz.com. אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע נדרש ייתכן שלא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

המידע שנאסף ואופן איסופו

4.  roymiz.com מקבלת ו/או אוספת מידע על המשתמש בדרכים הבאות:

4.1.  רישום– בשלב ההרשמה תידרש לספק ל roymiz.com מידע כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה וכתובת מגורים. אם תבחר שלא להירשם, ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים האמורים.

4.2.  צור קשר– בעת פנייתך אל roymiz.com, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת ש roymiz.com תוכל לתת מענה לפנייתך.

4.3. צד שלישי- באמצעות חברות שונות המספקות ל roymiz.com מידע, נתונים פנימיים ושירותים שונים על התנהגות המשתמשים באתר לרבות פייסבוק Google Analytics, ועוד, לרבות בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

4.4. חשבונות צד שלישי- האתר עשוי לאפשר לך להירשם על-ידי לחיצה על לחצן ‘התחבר’ או ‘כניסה’ שאנו עשויים להציג באתר, באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך או באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך (להלן: “חשבון צד שלישי”) פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון צד שלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון צד שלישי שלך. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון צד שלישי קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו.

באמצעות איסוף עצמאי של roymiz.com ו/או מי מטעמה ביחס להרגלי השימוש של המשתמש באתר כדוגמת מועדי ומשך התחברות המשתמש לאתר, הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכו’.

ככל שתבחר להשתתף במשובים, סקרים ושאלונים שיכול ויעלו מעת לעת לאתר, roymiz.com עשויה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות השתתפותך כאמור.

באמצעות קבציCookies. בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

השימוש במידע 

5. המשתמש/ת באתר מודע/ת לכך שבעת הגלישה באתר, נאסף מידע אודותיו/ה, לרבות אודות פעולות שביצע/ה באתר או תכנים שהתעניין/ה בהם. roymiz.com רשאית לאסוף ולשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמש/ת וכן את המידע שנאסף על ידה, ולעשות שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים, שיפור האתר, משלוח חומרים פרסומיים מ roymiz.com ו/או מחברות קשורות ו/או מצדדים שלישיים, מתן שירותי דיוור ישיר, ניתוח והתאמת תכנים למשתמש, וכן מסירתו או מכירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. בהרשמה לתכנית ההכשרה מאשר המשתמש/ת כי המשווק יהא רשאי למסור ל roymiz.com מידע לרבות העתק הצעות מחיר ו/או חשבוניות עסקה וכן בדבר השתתפותו/ה ורכישותיו/ה באירוע המכירות.

roymiz.com רשאית להשתמש במידע על המשתמש לשימושים הבאים:

5.1. שליחת פרטיך לבתי העסק ש roymiz.com פועלת בשיתוף פעולה עמם על מנת להעניק את השירותים המוצעים באתר;

5.2. אספקת השירותים וכן שיפור האתר, השירותים והתכנים ש roymiz.com מציעה;

5.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ובתי עסק;

5.4. לזהות ולאמת את הגישה שלך לשירותים אליהם אתה מורשה לגשת;

5.5. לצורך העברת ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים;

5.6. ליצירת קשר עמך בדרכים שונות כולל שליחת הודעות SMS ודוא”ל לרבות לשם עדכונים ביחס לשירותים ו/או לשם משלוח דיוור ומידע פרסומי ושיווקי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתפרסם עבור בתי עסק אחרים וכן ולצורך מתן שירותי דיוור על ידי roymiz.com ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

6. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, roymiz.com רשאית לגלות את המידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף על ידה כאמור לעיל במקרים הבאים: (א) שיתוף המידע עם ספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק ו/או מסייעים ל roymiz.com בתפעול ותחזוקת האתר לרבות, אך לא רק, ספקים אשר מעניקים ל roymiz.com שירותי אירוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות; (ב) במקרה בו תמצא roymiz.com כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (ג) אם roymiz.com תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין, הליך משפטי, צו שיפוטי או בקשה של כל ערכאה מוסכמת או רשות ממשלתית; (ד) במקרה ש roymiz.com תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. (ה) לשם הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות roymiz.com, הגולשים האחרים, שלך או של הציבור.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

7. ידוע לך כי מסירת פרטים במסגרת אתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך קישורים הקיימים באתר כפופים למדיניות הפרטיות של אותם אתרים. roymiz.com אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל על-ידי צדדים שלישיים כאמור לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר.

אבטחה

8. roymiz.com פועלת לפי תקנים מקובלים בענף על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים. על אף האמור, אין roymiz.com יכולה להתחייב בפני הגולשים ל- 100% אבטחת מידע ובכלל זה כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

קבצי Cookie

9. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצרכים שונים, כגון, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.

10.  בעשותך שימוש באתר אתה מתיר ל roymiz.com להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו.

11. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שימוש במערכת Google Analytics

12. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר וכ’.

13. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת

http://www.google.com/analytics/terms/us.html 

ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת

 http://www.google.com/policies/privacy/.

14. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

הסבה, העברה או מכירה

15. roymiz.com רשאית להעביר את המידע האישי אשר נמסר על ידך או נאסף על ידי roymiz.com ולהסב את זכויותיה לשימוש במידע האמור לצד שלישי ללא צורך במסירת הודעה וזאת בכל מקרה של מכירה ו/או העברה ו/או מיזוג לרבות מכירת מאגר מידע. 

שינויים

16. roymiz.com רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו הסכמה לשינויים אלה.

הדין החל

17. על תנאי מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

Creating An Ad Is As Easy As Making A Pizza

Get your first slice (we mean the first lesson) directly to your email address.